Ocena brak

Model demokracji deliberatywnej – założenia i przedstawiciele

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Model demokracji deliberatywnej (lub dyskursywnej) zakłada włączenie obywateli w procesy decyzyjne – dotyczące legislacji, przestrzeni miejskiej itp., najczęściej poprzez organizację debat i konsultacji na temat określonej kwestii czy problemu. W zamierzeniu, dzięki zaproszeniu zwykłych ludzi do dyskusji, społeczeństwo może wyrobić sobie opinię w oparciu o możliwie pełny zasób informacji; władza i administracja z kolei ma szansę pogłębić rozpoznanie oczekiwań obywateli i lepiej na nie odpowiedzieć.

Konsekwencje:

Próby stosowania takich rozwiązań w procesie decyzyjnym podejmowane są także w Polsce (ich przykłady znaleźć można na portalu partycypacjaobywatelska.pl). Sektor pozarządowy może włączyć się w ich organizację i promocję.

Deliberacje są bardzo ważne z punktu widzenia kształtowania opinii publicznej oraz pogłębiania wiedzy różnych stron i interesariuszy. Bardzo ważny jest jednak również moment przekładania dyskusji na decyzje – rolą organizacji pozarządowych może być dbanie o to, by decyzje te były jak najkorzystniejsze dla społeczeństwa.

Demokracja deliberatywna oddaje głos obywatelom, ograniczając poniekąd rolę „pośredników” - zatem także organizacji pozarządowych. W takiej formie funkcjonowania życia publicznego niektóre na nowo będą musiały szukać dla siebie miejsca.

Przedstawiciele J. Habermas i J. Elster

Do góry