Ocena brak

MNOŻNIK I SUPERMNOŻNIK HANDLU ZAGRANICZNEGO: TEORIA I PRAKTYKA W RÓŻNYCH GRUPACH KRAJÓW

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Mechanizm mnożnika może być uruchomiony w przypadku wystąpienia impulsów wzrostu gospodarczego (przyrostu inwestycji exportu, wydatków budżetowych). Powoduje on zwiększenie dochodu narodowego w skali wiekszej niż wynikałoby to z wielkości w/w impulsów. W zależności od rodzaju impulsu wzrostu gospodarczego wyróżnia się:

1)mnożnik inwestycyjny: impulsem jest wzrost inwestycji powodujący wzrost popytu na dobra kapitałowe i zwiększenie zatrudnienia. Idzie za tym wzrost produkcji dóbr kapitałowych i dochodów pracowników zatrudnionych przy tej produkcji. Dochody te w części zostaną przeznaczone na oszczedności a w części na konsumpcję. Te ostatnie zwiększą popyt na towary i usługi dotąd niesprzedane. Ich sprzedaż pobudza produkcję i zwiększa dochody pracowników zatrudnionych przy tej produkcji, to nakręca popyt itd.

Stopniowe przyrosty popytu maleją, a skutkiem tego także przyrosty produkcji i dochodu narodowego. W końcu oddziaływanie impulsu wygasa.

Łączny pryzrost dochodu narodowego zależy od wielkości inwestycji i od proporcij w jakich dochody zostaną podzielone między oszczędności a konsumpcję. Im większy będzie udział konsumpcji tym efekty mnożnikowe i przyrost dochodu narodowego także.

Mnożnik ten będzie nieskończenie wielki, gdy dochody zostaną w całości przeznaczone na konsumpcję towarów i usług krajowych.

2)mnożnik exportowy: działa podobnie,jak poprzedni, z jedną różnicą- mechanizm uruchamiany jest przez export. Wielkość przyrostu dochodu narodowego zalezy od wielkości exportu, wydatków konsumpcyjnych pracowników zatrudnionych przy produkcji exportowej i krajowej. Mnożnik ten przybiera rożne wartości- może być równy 1 lub większy albo mniejszy. W pierwszym przypadku wzrost dochodu narodowego równy jest exportowi; gdy jest mniejszy od jedności- dochody są w całości oszczędzane lub wydawane na zakup importowanych dóbr; gdy jest większy od 1- przyrost dochodu jest większy niż pierwotny przyrost exportu.

Supermnożnik.

Do takiej sytuacji dochodzi, gdy przyrost popytu na towary i usługi ma charakter długookresowy, moce produkcyjne zostają w pełni wykorzystane. Stąd pojawiają się tendencje do wzrostu inwestycji (zwane pobudzonymi) i są finansowane z oszczędności.

Wystąpienie inwestycji pobudzonych powoduje wzrost działania impulsu pierwotnego -

do efektów pierwotnych dodawane są efekty inwestycji pobudzonych. Wartość supermnożnika jest odwrotnie proporcjonalna do krańcowej stopy oszczędzania i krańcowej stopy importu oraz wprost proporcjonalna do krańcowej stopy inwestycji pobudzonych. Ujemny wpływ oszczędności na poziom dochodu dotyczy tylko krótkiego okresu przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych gospodarki. W okresach dłuższych oszczędności są źródłem finansowania inwestycji, od których zależą przekształcenia strukturalne w gospodarce, jej modernizacja itp.

Podobne prace

Do góry