Ocena brak

Mitra

Autor /bOlo Dodano /04.05.2013

Bóg indoirański, który - mniej lub bardziej wyizolowany ze swego rodzinnego panteonu -zdobył wielką popularność w całym cesarstwie rzymskim. Kult Mitry należy do najważniejszych wśród kultów mistery'nych, a wywodzi się z kultu boga Słońca. W odróżnieniu od większości bóstw misteryjnych, Mitra nie występuje w boskiej parze, chociaż okolicznościowo w ramach synkretyzmu, łączono go z różnymi bóstwami żeńskimi.

Jego kult dotarł na Zachód przez Azję Mniejszą i osiągnął tam szczyt w II i III wieku. Ulegał wpływom semickim, zwłaszcza astrologii babilońskiej. Ale doktryna kultu zawsze nosiła piętno dualizmu zoroastry'skiego. Mitra prowadzi przeciwko siłom zła, w służbie sprawiedliwości i prawdy, walkę, której stawką i widownią jest wszechświat i która u kresu czasów zakończy się tryumfem dobra. Oczekując na to ostateczne rozstrzygnięcie, ludzie dobrzy po śmierci dostąpią nieśmiertelności w niebie.

Mitraizm naucza surowej moralności, opartej na wstręcie do kłamstwa; ustanawia tak zwaną militia, do której wiernych werbuje się, aby służyli Mitrze i dobru. Ten rys przyczynia się do wyjaśnienia, dlaczego mitraizm był tak popularny wśród żołnierzy. Znamy wiele świątyń Mitry. Często znajdowały się pod ziemią. W głębi zazwyczaj umieszczano płaskorzeźbę przedstawiającą Mitrę zabijającego kosmicznego byka (fot. na obwolucie), z którego krwi rodzą się różne pożyteczne rośliny.

Wtajemniczenie w kult Mitry składało się z siedmiu stopni, co pozostawało.w związku z siedmioma planetami. Świętą ucztę - mitraicką wieczerzę - apologeci chrześcijańscy uważali za diaboliczną parodię eucharystii. Złączony w micie ze Słońcem, na Wschodzie zasymilowany z semickim bogiem słonecznym Szamaszem, Mitra „Niezwyciężony" również w Rzymie został złączony i mniej lub więcej wyraźnie zidentyfikowany w końcu z Soi invictus, które Aurelian postanowił uczynić oficjalnie najwyższym bóstwem cesarstwa. W tej rozbudowanej formie mitraizm, ogromnie szanowany również przez Juliana Apostatę, stał się jedną z głównych podpór wygasającego pogaństwa.

Podobne prace

Do góry