Ocena brak

Mitra

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

Wysokie, rozcięte po bokach nakrycie głowy zakładane przez biskupów, kiedy niosą pastorał podczas procesji oraz podczas liturgii, chociaż nigdy podczas samej modlitwy eucharystycznej, lub anafory.

Ten symbol władzy biskupiej pochodzi z jedenastowiecznego Rzymu. Na Wschodzie mitrę bizantyńską, którą patriarcha ekumeniczny, a następnie wszyscy biskupi, zapożyczył od korony cesarskiej, nosi się tylko przy pełnym stroju liturgicznym.

Po “wielkim wejściu”, kiedy zaczyna się modlitwa euchary-styczna, biskup zdejmuje mitrę i zakładają ponownie na błogosławieństwo końcowe. Na Zachodzie mitrę noszą biskupi, opaci, oraz infułaci; na Wschodzie mitrę noszą archimandryci, zwani również archiprezbiterami.

Zob. anafora, archimandryta, biskup, chrześcijaństwo bizantyjskie, kardynał, katedra, patriarcha ekumeniczny, tiara papieska, wejście.

Podobne prace

Do góry