Ocena brak

Mitoza - charakterystyka procesu

Autor /Felix Dodano /11.10.2011

Mitoza to najpowszechniejszy typ podziału jądra.

- proces charakterystyczny dla komórek eukariotycznych

- tylko nieliczne wyspecjalizowane nie mogą się w ten sposób dzielić -bezjądrzaste erytocyty ssaków, komórki nerwowe zwierząt wyższych

- ma zawsze charakter pośredni, ponieważ materiał genetyczny pakowany jest w chromosomy : rozdzielony przez wrzeciono kariokinetyczne

- mitoza dzieli chromosomy tak, że każde jądro potomne otrzymuje dokładnie taką samą informację genetyczną

- ten typ podziału zachodzi w komórkach somatycznych we wszystkich komórkach macierzystych zarodników (u grzybów i roślin) oraz gamet.

INTERFAZA- zajmuje od 70% -90% cyklu życiowego komórki

- OKRES G1- brak replikacji DNA, przewaga procesów syntezy nad procesami rozpadu. Część komórek G1 zaprzestaje aktywności podziałowej i przechodzi w specjalizację G0

- OKRES S- spada synteza białek budulcowych i enzymatycznych, replikacja DNA, jedyne syntezowane w tym okresie białka to proteiny związane z odtwarzaniem genomu głównie histony, dochodzi do zwiększenia DNA z 2c do 4c

- OKRES G2-(okres preprofazowy), komórka przygotowuje składniki protoplastu do podziału, organelle półautonomiczne dzielą się, wzrasta aktywność związana głównie z syntezą białek wrzeciona kariokinetycznego.

MITOZA:

- PROFAZA- sygnalizują ją pojawiające się chromosomy, chromatydy jednego chromosomu połączone są centromerami, jąderko zaczyna się rozpraszać aż wreszcie zanika, pęka otoczka jądra i chromosomy zostają zepchnięte w centralną część komórki.

- METAFAZA- polega na uporządkowaniu ułożenia chromosomów, przyłączające się do przewężeń pierwotnych włókienka wrzeciona podziałowego przesuwają chromosomy w strefie tzw. równikowej, gdzie tworzy się płytka metafazowa, następuje skracanie włókienek wrzeciona podziałowego, pojawiają się siły ciągnące chromatydy w przeciwne strony, pękają centromery - każdy chromosom dzieli się na dwie chromatydy 

- ANAFAZA- faza wędrówki chromosomów potomnych do przeciwległych biegunów komórki, spowodowane jest to głównie kurczeniem się wrzeciona kariokinetycznego.

TELOFAZA- towarzyszy jej zwykle cytokineza, dookoła dwóch grup chromosomów tworzone są otoczki jądrowe, zaś chromosomy ulegają despiralizacji do chromatyny, powstają jąderka.

Podobne prace

Do góry