Ocena brak

Mit

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

(gr. “baśń, opowiadanie”). Opowiadanie symboliczne o ostatecznych rzeczywistościach. Przez wyraz “mit” często się rozumie opowiadanie o zmyślonych postaciach, wydarzeniach albo rzeczach.

Podczas gdy wyraz “logos” oznacza rozumne i prawdziwe wyjaśnienie rzeczywistości i ich przyczyn, ukształto-wany w wyobraźni “mit” (np. o gorszącym postępowaniu bogów) może trzymać słuchacza w napięciu, ale w samej swojej istocie jest fałszywy. W Nowym Testamencie mamy także echo takiego negatywnego spojrzenia na wyraz “mit” (1 Tm 1, 4; 4, 7; Tt 1, 14; 2 P 1, 16).

Umysł ludzki jednak nie może działać, jeżeli się opiera na samych tylko pojęciach abstrakcyjnych. Potrzebuje on języka symbolicznego, opartego na wyobraźni, żeby odnaleźć i wyrazić prawdę o naszym istnieniu. Platon (427-347 przed Chr.) w dia-logach czasami zręcznie posługuje się mitami, żeby czytelników doprowadzić do prawdy.

Zob. analogia, odmitologizowanie, symbol, teologia narracyjna.

Podobne prace

Do góry