Ocena brak

Mistycy sceptyczni

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

ALGAZEL Z BAGDADU

  • wybitny filozof i wróg filozofii, współczesny Anzelmowi, starszy od Bernarda

  • dzieła: Dążenia filozofów, Zniszczenie filozofów (przedstawienie i krytyka poglądów filozoficznych)

Metodyczna krytyka dotychczasowej wiedzy (matematyka, logika, fizyka – pewne zalety; filozofia – same błędy) -> postawa negatywno - sceptyczna

Racjonalna metoda – nie daje pewności, ma ograniczone zastosowanie, trzyma się zewnętrznych własności rzeczy i nie wnika w prawdę;

Zasada przyczynowości - współwystępowanie dwóch zjawisk nie oznacza związku przyczynowo – skutkowego; współwystępowanie jest wynikiem interwencji boskiej -> sceptycyzm wobec zasady przyczynowości

FILOZOFIA

PODSUMOWANIE

Przechowanie filozofii arabskiej (od XII n.e. – okres prześladowań) - schronienie wśród Żydów w Hiszpanii, południowej Francji, gdyż:

  • tradycja filozoficzna Żydów była podobna do arabskiej – Kabała, nauka zawarta w tradycyjnych księgach Jezirah i Sohar, była systemem emanacyjnym, zawierającym stare doktryny żydowskie, przesiąknięte ideami Platońskimi i neoplatońskimi)

Mistyka -> pozytywna filozofia

Droga poznania prawdy to mistyka i objawienie; wszelkie poglądy filozoficzne niezgodne z objawieniem są błędne

  • myśliciele żydowscy (niektórzy) dążyli do neoplatonizmu i perypatetyzmu (Ibn Gabirol/ Awicebron– XI n.e.: konsekwentny system emanacyjny; Mojżesz Majmonides – XII/ XIII n.e.: platońskie pojmowanie Arystotelesa)

Wpływ filozofii arabskiej na chrześcijańską:

  • wspólne punkty z patrystyką (mniej z równoległą jej scholastyką)

  • poszukiwanie własnych konstrukcji niż wyjaśnianie prawd wiary, mało prób godzenia religii (Koranu) z filozofią – dążenie do czystości obu tych dziedzin (w przeciwieństwie do scholastyki)

  • XIII n.e.- dostarczyli tekstów greckich scholastykom, wraz z własną interpretacją, co oddziałało silnie na filozofię chrześcijańską – początkowo odnowił się platonizm i neoplatonizm, potem przewagę wziął system perypatetycki (faktycznie: panteistyczny),

  • w XIV n.e. pod wpływem filozofii arabskiej wytworzył się prąd sceptyczny wśród scholastyków

Podobne prace

Do góry