Ocena brak

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem,umarł i został złożony do grobu. Zmartwychwstały jest Ukrzyżowanym. Krzyż nie jest wydarzeniem łatwym do zrozumienia. Może się wydawać, że zaprzecza on wielu stwierdzeniom opierającym się na zmartwychwstaniu.

Dlaczego Ojciec niebieski chciał udzielić nam zbawienia poprzez tak straszne cierpienia swego Syna? Czy nasz Bóg jest Bogiem tak zagniewanym, że uspokaja się dopiero dzięki męce i śmierci Chrystusa? Czy do tego stopnia obraża się naszymi grzechami? Czy jest zatem Bogiem mściwym, jakby spragnionym krwi? Czy takie spojrzenie jest właściwym odczytaniem śmierci na krzyżu i jej znaczenia zbawczego?

Te i podobne pytania nie są błahe, dotykają istotnych elementów wiary chrześcijańskiej i nie można ich w żaden sposób lekceważyć.

Tradycyjna teologia rozważała mękę i śmierć w ramach `odkupienia' ludzkości z grzechu dokonanego przez Chrystusa. W tym ujęciu odkupienie dokonało się przez `zastępcze zadośćuczynienie' Ojcu przez śmierć na krzyżu. Widać w tym było wpływ św. Anzelma szczególnie w akcentowaniu znaczenia `zadośćuczynienia'. Podkreślić też należy, że odkupienie identyfikowano ze zbawieniem pojmowanym jedynie jako uwolnienie z grzechu.

Do góry