Ocena brak

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Przygotowania

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Przyjście Syna Bożego na ziemię jest wydarzeniem tak wielkiej wagi, że Bóg chciał je przygotować wciągu wielu wieków. Wszystko, co znamy z "Pierwszego przymierza" (He 9,15): ryty i ofiary, figury i symbole, wszystko zmierza ku Chrystusowi. Bóg ogłasza Jego przyjście przez usta proroków, kolejno po sobie następujących w Izraelu. Nawet w sercu pogan budzi On niejasne jeszcze oczekiwanie Jego przyjścia. (KKP 522)

Jan Chrzciciel jest bezpośrednim prekursorem Pana. Został on posłany, aby przygotować Mu drogę (Mt 3,3). "Prorok Najwyższego" (Łk 1,76) przewyższa wszystkich proroków (Łk 7,26). On jest też ostatnim prorokiem (Mt 11,13), zapoczątkowuje on Ewangelię (Dz 1,22). Pozdrowił on przyjście Chrystusa w łonie swojej matki (Łk 1,41) i raduje się ponieważ jest on "przyjacielem Oblubieńca" (J 3,29), którego on sam nazywa "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (J 1,29). Poprzedza on Jezusa "w duchu i mocy Eliasza" (Łk 1,17), oddaje mu świadectwo przez przepowiadanie, przez Chrzest nawrócenia i przez swoje męczeństwo (Mk 6,17-29). (KKP 523)

Celebrując każdego roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza: wchodząc w komunię długiego oczekiwania na pierwsze przyjście Zbawiciela, wierni odnawiają w sobie gorące pragnienie Jego drugiego Przyjścia (Ap 22,17). Celebrując święta narodzin i męczeństwa Prekursora, Kościół jednoczy się z jego pragnieniem: "Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał" (J 3,30). (KKP 524)

Podobne prace

Do góry