Ocena brak

Misteria działalności publicznej Jezusa - Przedsmak Królestwa: Przemienienie

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Od dnia, kiedy Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żyjącego, nasz Mistrz "zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć (...), że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie" (Mt 16,21). Piotr odrzucił tę wypowiedź (Mt 16,22n), inni jej także nie zrozumieli (Mt 17,23).

W tym właśnie kontekście plasuje się tajemniczy epizod Przemienienia Jezusa (Mt 17,1-8), który dokonuje się na wysokiej górze, wobec trzech świadków, wybranych przez Niego: Piotra, Jakuba i Jana. Twarz i ubranie Jezusa promieniowały światłem, pojawiają się Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim "mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie" (Łk 9,31). Zakrywa ich obłok i głos z nieba mówi: "To jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,35). (KKP 554)

Na jeden moment, Jezus ukazuje swoją boską chwałę, potwierdzając wyznanie Piotra. Ukazuje również, że aby wejść do chwały (Łk 24,26), musi On przez Krzyż w Jeruzalem. Mojżesz i Eliasz widzieli Chwałę Bożą na Górze. Prawo i Prorocy zapowiedzieli cierpienia Mesjasza (Łk 24,27). Męka Jezusa jest wolą Ojca: Syn działa jako Sługa Boży (Iz 42,1). Obłok oznacza obecność Ducha św.: " Objawiła się cała Trójca: Ojciec w głosie, Syn w człowieku, Duch w świetlistym obłoku":

Ty przemieniłeś się na górze, a uczniowie, na tyle na ile byli zdolni, kontemplowali Twoją Chwałę, Chrystusie Boże, aby gdy Ciebie zobaczą ukrzyżowanego, zrozumieli, że Twoja Mąka była dobrowolna, i żeby ogłaszali Ciebie światu jako blask Ojca.

Na progu działalności publicznej: Chrzest; na progu Paschy: Przemienienie. Przez Chrzest Jezusa "zostało objawione misterium naszego pierwszego odnowienia": nasz Chrzest; Przemienienie jest "sakramentem naszego drugiego odnowienia": naszego zmartwychwstania. Odtąd uczestniczymy w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha św., który działa w sakramentach Ciała Chrystusa. Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, "który przekształci nasze poniżone ciało, na podobne do swego chwalebnego ciała" (Flp 3,21). Przypomina nam jednak, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego" (Dz 14,22):

Piotr tego jeszcze nie zrozumiał, gdy wyraził pragnienie pozostania na Górze (Łk 9,33). Zarezerwował to dla ciebie, Piotrze, po śmierci. Lecz teraz, mówi do ciebie: zejdź, aby trudzić się na ziemi, aby służyć na ziemi, aby być pogardzanym, ukrzyżowanym na ziemi. Samo Życie zstępuje, aby zostało zabite: Chleb zstępuje, aby odczuwać głód; Głos zstępuje, aby się zmęczyć drogą; Źródło zstępuje, aby odczuwać pragnienie; a ty odmawiasz trudu? (KKP 556)

Podobne prace

Do góry