Ocena brak

Misteria działalności publicznej Jezusa - Kuszenie Jezusa

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Ewangelie mówią o czasie samotności Jezusa na pustyni natychmiast po swoim Chrzcie, przyjętym od Jana: "Wyprowadzony przez Ducha" na pustynię, Jezus tam przebywa przez czterdzieści dni bez jedzenia; żyje tam pośród dzikich zwierząt a aniołowie Mu służą (Mk 1,12-13). Pod koniec tego czasu, kusi Go Szatan, próbując naruszyć Jego synowską postawę względem Ojca. Jezus odrzuca te ataki, które rekapitulują kuszenie Adama w Raju i Izraela na pustyni. Diabeł się oddala od Niego, by powrócić w odpowiednim czasie (Łk 4,13). (KKP 538)

Ewangeliści podkreślają zbawczy charakter tego tajemniczego wydarzenia. Jezus nowy Adam, pozostaje wierny tam, gdzie pierwszy uległ pokusie. Jezus doskonale wypełnia powołanie Izraela: przeciwnie niż to czynili niegdyś Izraelici w czasie czterdziestu lat na pustyni (Ps 95,10), Chrystus objawia się nam jako Sługa Boży całkowicie podporządkowany woli Ojca. W tym właśnie Jezus jest zwycięzcą diabła: On "związał mocarza", aby zabrać jego łup (Mk 3,27). Zwycięstwo Jezusa nad kusicielem na pustyni antycypuje jego zwycięstwo paschalne, przez całkowite posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do Ojca. (KKP 539)

Kuszenie Jezusa objawia sposób, w jaki Syn Boży jest Mesjaszem, w przeciwieństwie do tego, co proponuje Szatan i co ludzie chcieliby w Nim zobaczyć (Mt 16,21-23). Chrystus pokonał kusiciela właśnie dla nas: "Ponieważ nie takiego mamy arcykapłana, który nie mógłby współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, oprócz grzechu" (He 4,15). Każdego roku Kościół jednoczy się przez czterdzieści dni Wielkiego Postu z misterium Jezusa na pustyni. (KKP 540)

Podobne prace

Do góry