Ocena brak

Misteria działalności publicznej Jezusa - "Królestwo Boże jest blisko"

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Po uwięzieniu Jana, Jezus udał się do Galilei. Głosił On Dobrą Nowinę pochodzącą od Boga w słowach: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Aby wypełnić wolę Ojca, chrystus inauguruje Królestwo niebieskie na ziemi (LG 3). Wolą zaś Ojca jest podnieść ludzi do wspólnoty życia Bożego (LG 5). Dokonuje się to przez zgromadzenie ludzi wokół Syna, Jezusa Chrystusa. Tym zgromadzeniem jest Kościół, który na ziemi jest nasieniem i początkiem Królestwa Bożego (LG 5). (KKP 541)

Chrystus jest w sercu tego gromadzenia ludzi w "Bożą rodzinę". Gromadzi On ich przez swoje słowo, przez znaki, które objawiają królestwo Boże, przez posłanie swoich uczniów. Chrystus realizuje przyjście swego Królestwa przede wszystkim przez wielkie misterium Paschy: swoją śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. "A Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). Wszyscy ludzie są powołani do tej jedności z Chrystusem (LG 3). (KKP 542)

Podobne prace

Do góry