Ocena brak

Misteria działalności publicznej Jezusa - "Klucze Królestwa"

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Od początku swej działalności publicznej, Jezus wybiera ludzi w liczbie dwunastu, aby byli razem z nim i aby uczestniczyli w Jego misji (Mk 3,13-19). Pozwala im uczestniczyć w swoim autorytecie: posyła ich, aby głosili Królestwo Boże i aby uzdrawiali (Łk 9,2). Pozostają oni na zawsze w Królestwie Chrystusa, ponieważ On kieruje przez nich Kościołem:

Dlatego i Ja przekazuję wam Królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w Królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela (Łk 22,29-30). (KKP 551)

Szymon Piotr posiada pierwsze miejsce w tym kolegium Dwunastu (Mk 3,16). Jezus jemu powierzył unikalną misję. Dzięki objawieniu pochodzącym od Ojca, Piotr wyznał: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego". Nasz Pan jemu odpowiedział: "Ty jesteś Piotr (skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16,18). Chrystus, "żyjąca Skała"(1 P 2,4), zapewnia swemu Kościołowi, zbudowanemu na Piotrze (Skale) zwycięstwo nad siłami śmierci. Piotr, ze względu na wyznaną wiarę, stanie się nienaruszalną skałą Kościoła. Jego misja będzie polegać na bronieniu tej wiary przed wypaczeniami i na umacnianiu braci (Łk 22,32). (KKP 552)

Jezus powierzył Piotrowi specyficzny autorytet: "Tobie dam klucze Królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,19). "Władza kluczy" oznacza autorytet rządzenia domem Bożym, którym jest Kościół. Jezus, "Dobry Pasterz" (J10,11) potwierdził to zadanie po Zmartwychwstaniu: "Paś owce moje" (J 21,15-17).

Władza "związywania i rozwiązywania" oznacza autorytet do odpuszczania grzechów, do wydawania orzeczeń doktrynalnych i podejmowania decyzji dyscyplinarnych w Kościele. Jezus powierzył ten autorytet Kościołowi przez posługę Apostołów (Mt 18,18) a szczególnie Piotra, ponieważ jemu jedynemu powierzył wyraźnie On klucze Królestwa. (KKP 553)

Podobne prace

Do góry