Ocena brak

Misień śmiechowy

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. śmiechowy (ra. risorius) stanowi pęczek włókien mięśniowych przebiegających poprzecznie i osobniczo bardzo zmiennych, który oddzielił się od m. obniżacza kąta ust. Tak samo jak m. obniżający przebiega on zupełnie powierzchownie nad włóknami m. szerokiego, podążającymi do kąta ust.

Mięsień ten rozpoczyna się na powięzi przyuszni-czej i żwaczowej, skąd jego włókna biegną zbieżnie w kierunku przyśrodkowym i kończą sięw węźle mięśniowym kąta ust wraz z m. obniżaczem kąta ust i m. jarzmowym większym.

Przy ustalonym kącie ust m. śmiechowy u niektórych osób wywołuje w skórze policzka zagłębienie, tzw. „dołek śmiechowy", ponieważ towarzyszy śmiechowi; czasem występuje on jednostronnie. Jeżeli mięsień kurcząc się zbliża do siebie oba swe końce, poszerza szparę ust i równocześnie może wytwarzać dołek śmiechowy. Przy ustalonym początku mięśnia, przyczepiającym się do powięzi przyusz-niczej i żwaczowej, pociąga kąt ust w kierunku bocznym nie wywołując dołka.

Powierzchnia zewnętrzna mięśnia jest przykryta skórą, powierzchnia wewnętrzna spoczywa na powięzi przyuszniczej i żwaczowej oraz na m. policzkowym.

Unerwiony jest jak m. obniżacz kąta ust włóknami policzkowymi n. twarzowego.

Nadliczbowe włókna mięśniowe mogą mieć czasem identyczne położenie i czynność jak m. śmiechowy, stanowią jednak pęczek, który powstał przez oddzielenie się albo od m. szerokiego szyi (risorius platysmatis), albo też od m. jarzmowego większego (risorius zygomatici*, Bluntschli). Mogą więc występować trzy rodzaje mm. śmie-chowych. M. śmiechowy niejednokrotnie może nie występować; czasem może sięgać do m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, czasem nie dochodzi do kąta ust.

Podobne prace

Do góry