Ocena brak

Minerały

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

Są naturalnymi składnikami litosfery, ciałami o stałym składzie chemicznym i tych samych właściwościach fizycznych. Znanych jest prawie 3 tyś. Minerałów, w tym niewiele ponad 100 najczęściej buduje skały, jako tzw. Minerałami skałotwórczymi są kwarc, skalenie i miki. Niektóre minerały mają taki sam skład chemiczny, ale diament. Cechy minerałów zależą od ich budowy krystalograficznej.

1. Talk- związek chemiczny o wzorze 3MgO*4SiO2*H2O, minerał barwy białej , zielonej lub żółtej o perłowym połysku. 1 w skali Mohsa, jest tłusty w dotyku działa antystatyczne. Zastosowanie w kosmetyce, do produkcji materiałów izolacyjnych, farb podkładowych, w przemyśle gumowym. W Polsce występuje w niewielkich ilościach w Sudetach (Góry Sowie).

2. Gips - prosty związek chemiczny o wzorze CaSO4*2H2O. 2 w skali twardości. Czysty jest przeźroczysty, szklisty. Odmiana szlachetna to alabaster. Zastosowanie w budownictwie, medycynie, sztuce. Występuje na Wyżynie Lubelskiej, Niedzice Nidziańskiej.

3. Kalcyt - 3 w skali twardości, prosty związek chemiczny CaCO3, występuje powszechnie w przyrodzie. Popularny minerał skałotwórczy. Czysty jest bezbarwny o szklistym połysku. Są znane odmiany różowe, żółte i szare. Składnik wielu skał osadowych (wapieni, margli) oraz metamorficznych (marmurów). Wykorzystywany jest głównie w przemyśle ceramicznym i szklarskim jako topnik , w budownictwie, sztuce, rolnictwie.

4. Kwarc - prosty związek chemiczny SiO2, najbardziej pospolity minerał budujący skorupę ziemską. 7 w skli twrdości. Może być bezbarwny (kryształ górski), jednak występowanie wielu domieszek powoduje istnienie jego różnobarwnych odmian np. agat, ametyst, chryzopraz, cytryn, krwawnik, morion. Zastosowanie w przemyśle szklarskim, ceramicznym, w optyce, radiotechnice, jubilerstwie.

5. Siarka - 1-2 w skali Mohsa. Minerał żółty, rysa zgodna z kolorem minerału, brak przeźroczystości , żółty połysk.

6. Cynober - 3 w skali Mohsa, o wzorze HgS, minerał wykorzystywany przemysłowo jako ruda rtęci, barwy czerwone, nieprzeźroczysty, rysa czerwona.

7. Grafit - 1-2 w skali Mohsa, szary, rysa szara, metaliczny połysk, służy do wyrobu elektrod, ołówków, smarów, farb.

8. Opal - minerał o wzorze SiO2*nH2O, bezpostaciowy(brak sieci krystalicznej), nietrwały, po pewnym czasie przechodzi w chalcedon lub kwarc. 5 w skali Mohsa. Rysa biała, brak przeźroczystości, połysk kolorowy.

9. Piryt - 6 w skali Mohsa, o wzorze FeS2, złocisty, biała rysa, brak przeźroczystości, metaliczny połysk, nie przewodzi prądu elektrycznego. W Polsce występuje w Górach Świętokrzyskich i na Śląsku.

10. Lazuryt - 6 w skali Mohsa, szafirowy, rysa szafirowa, brak przeźroczystości. (Na, Ca)8 [(SO4,S,Cl2),(AlSiO4)6].

Podobne prace

Do góry