Ocena brak

Millsa koncepcja wyobraźni socjologicznej

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

C. W. Mills- skonstruował koncepcję wyobraźni społecznej, zwrócił uwagę, że rzeczywistość jest dla ludzi współczesnego świata nie przejrzysta(wprowadzenie nowych technologii itp.) ludzie czują się zagubieni, nie rozumieją, co się dzieje.

Wyobraźnia socjologiczna- umiejętność potrzebna wszystkim ludziom. Polega na tym, aby móc powiązać zagadnienia mikro i makro społeczne, jaką rolę odgrywają przemiany dla relacji interpersonalnych. Sens wyobraźni polega na tym, aby ulokować swoje własne problemy w mikroskali. Połączenie mikro i makro relacji socjologicznych istnieje wszędzie.

Wyobraźnia socjologiczna”. Zarysował w tej książce program socjologii, to socjologiczne ujmowanie rzeczywistości.

Wg Mills’a okres powojenny jest okresem w historii, który dla przeciętnego człowieka jest czasem nieprzejrzystym, zjawiska społeczne następują po sobie bardzo szybkom (wojny, system socjalistyczny, zimna wojna, kryzys, wojna z terroryzmem), ma to ułatwić wyobraźnia socjologiczna, czyli sposób patrzenia na świat z perspektywy jednostki i socjologa.

Wyobraźnia socjologiczna powinna polegać na umiejętności połączenia zjawisk miko i makro, widzieć związek przez zjawiska globalne. Trzeba do tego użyć dwóch pojęć:

- pojęcia kłopotów osobistych - kłopoty pojawiają się w życiu jednostek gdy wartości danej jednostki są odczuwalne jako zagrożone

- pojęcia kwestii publicznych – odnoszą się do szerszych zakresów stosunków, do wyniku środowisk, pojawiają się kiedy istnieje zagrożenie wartości publicznych np. wojna. Wartości te są uświadamiane w wyniku debaty.

Należy znaleźć związek między jedną, a drugą sferą życia – wartościami publicznymi i prywatnymi.

Mikrosocjologia ma tendencje badania bez odwoływania się do makrosocjologii, zjawiska wyjaśnia się tylko na podstawie ich samych.

Mills wyróżnił sytuacje społeczne z punktu widzenia wartości społecznych w kategoriach osobistych kłopotów i publicznych kwestii:

  1. Pomyślność społeczna- gdy wartości nie są zagrożone.

  2. Kryzys- gdy wyznają wartości, ale czują że są zagrożone np. kryzys rodzinny

  3. Panika-gdy człowiek czuje, że jego osobiste wartości są zagrożone wpada w panikę.

  4. Obojętność-ludzie nie uznają, że coś jest dla nich ważne i nie odczuwają tego.

  5. Apatia- odpowiednik paniki, nie odczuwamy zagrożenia jak jest wszystko zagrożone(nasze wartości)

  6. Niepokój, obawa- czujemy zagrożenie ale nie odczuwamy wartości w przypadku poszczególnych dziedzin.

  7. Śmiertelna choroba- gdy czujemy śmiertelne zagrożenie a nie wiemy co jest zagrożone.

Czasy Ameryki powojennej to czasy niepokoju i obojętności.

Podobne prace

Do góry