Ocena brak

Mikrotubule

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Mikrotubulesąt o długie, cienkie, dość silne rureczki . Ich średnica wynosi ok. 24 nm, grubość 5 nm, średnica światła 14 nm. Długość poszczególnej mikrotubul i nie jest stała. Mikrotubule mogą w komórce leżeć pojedynczo lub układać się w pęczki. Liczne mikrotubule są skierowane do centriol i komórki , która stanowi tzw. centrum dla mikrotubuli. Podczas podziału komórki mikrotubule wchodzą w skład wrzecionka podziałowego. Mikrotubule są cylindrami , których ściana jest utworzona przez 13 protofilamentów biegnących śrubowato wokół osi mikrotubuli . Podjednostkami protofilamentów są dimery złożone z podobnych do siebie białek: alfa- i beta-tubuliny. Mikrotubule wchodzą w skład cytoszkieletu komórki . Szkielet ten podlega stałej przebudowie. Mikrofilamen t występuje w każdej komórce. Utworzony jest z bardzo cienkich, pojedynczych lub ułożonych w pęczki niteczek o średnicy 5—7 nm. Mikrofilamenty stanowią 10—15% ogólnej masy białka komórkowego. Wykazano, że mikrofilament zbudowany jest z białka aktyny .

Podobne prace

Do góry