Ocena brak

Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Pojęcie i budowa społeczeństwa – mikrostruktura i makrostruktura 

Pojęcie społeczeństwa w zależności od kontekstu najczęściej oznacza:

1. Rodzaj szerokiej czy nawet najszerszej zbiorowości terytorialnej

2. Szerokie zbiorowości powiązane specjalnymi typami stosunków

3. Ogół instytucji i urządzeń zapewniających jednostkom wspólne zaspokajanie potrzeb i uregulowane współżycie, tworzenie i rozwój kultury

4. Postać egzystencji człowieka

5. Forma życia zbiorowego poza organizacją państwową

Uwzględniając powyższy podział pojecie społeczeństwa można zawęzić do trzech koncepcji:

1. Empirycznej – ukazującą społeczeństwa konkretne

2. Konceptualistycznej – przedstawia społeczeństwa ujęte modelowo

3. Filozoficznej społeczeństwo traktuje jako środowisko i kategorię istnienia człowieka

Struktura społeczna – dzielimy na: - mikrostrukturę; - makrostrukturę

Mikrostruktura – ułożenie jednostek, ich ról i stosunków w funkcjonalną całość (małe grupy, opis grupy i inne małe zbiorowości)

Makrostruktura – całość porządkująca wielkie i największe elementy społeczeństwa globalnego (wielkie zbiorowości, klasy, kategorie zawodów, grupy polityczne|

Podobne prace

Do góry