Ocena brak

MIKROELEMENTY

Autor /agatka Dodano /06.03.2013

MIKROELEMENTY, p ie r w ia s tk i ś la d o w e —pierwiastki chemiczne znajdujące się w glebiei w roślinach w bardzo małych ilościach, niezbędnejednak dla roślin i zwierząt do normalnegorozwoju. D o pierwiastków takich należą międzyinnymi bor, mangan, miedź, kobalt, cynk, molibden,jod i fluor. W większości naszych glebuprawnych mikroelementy występują w ilościachwystarczających do rozwoju roślin. Mamy jednaki takie gleby, które odznaczają się brakiem niektórychmikroelementów, co powoduje zmniejszeniesię plonu, & także pewne objawy choroboweu roślin lub zwierząt żywionych tymi roślinami.Niedobór mikroelementów w organizmiezwierzęcym prowadzi do różnego rodzaju zaburzeńi schorzeń, np. niedobór kobaltu wywołujeu przeżuwaczy zahamowanie wzrostu, osłabieniezmiany w uwłosieniu, niedokrwistość. S to s u n k i wo zasobne w mikroelementy są nawozy organiczne:obornik, gnojówka i kompost. Niektóremikroelementy występują też w nawozach mineralnych,np. w kainicic. mączce fosforytowej,w popiele z drewna itp. W wypadku wyraźnegobraku pewnych mikroelementów zalecane jeststosowanie mikrona wozów.

Podobne prace

Do góry