Ocena brak

MIKROEKONOMICZNE ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Pojęcie przewagi konkurencyjnej, którego autorem jest Michael E. Porter stanowi zamiar wyjaśnienia , dlaczego jedne przedsiębiorstwa wygrywają z innymi na tym samym rynku. Walka toczy się o decyzję klienta , o to jakiej firmy produkty wybierze . Trwałą zdolność do wygrywania z konkurencją Porter nazywa trwałą przewagą konkurencyjną (senstainable competitive advantage). Potencjalnie skuteczne strategie konkurencji to:

 • Wiodąca pozycja pod względem kosztów

 • Zróżnicowanie

 • Koncentracja

Jak pisał Porter , skuteczne wdrożenie tych strategii wymaga odmiennych zasobów i umiejętności oraz odmiennych struktur organizacyjnych , procedur kontrolnych , systemów przywództwa i motywacji. Tylko rzadko kiedy firma potrafi doskonale stosować więcej niż jedną z tych strategii. Zwykle wystarczy ,że jedną opanuje doskonale , a dwie pozostałe w stopni dobrym. Podstawowe źródła przewagi konkurencyjnej w myśl teorii Portera to zdolność do zaoferowania produktu po niższej cenie oraz zróżnicowanie - zdolność do zaoferowania produktu o wyjątkowych cechach dla nabywcy. Identyfikacja przewag konkurencyjnych dokonywana powinna być nie tylko w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej, ale uwzględniać powinna przyszłą ewolucję zachowań, preferencji konsumentów. W gospodarce podlegającej procesom globalizacji , co jest obecnie doświadczeniem gospodarki polskiej , coraz łatwiej pozyskać podstawowa zasoby. Tym samym przewagi konkurencyjne budowane są w oparciu o umiejętne komponowanie , łączenie zasobów ze sobą oraz w oparciu o umiejętności niż przewagi nad konkurentami w zakresie ilości posiadanych zasobów. Firma mająca ambicję mocnego konkurenta musi funkcjonować efektywnie i skutecznie jako system , przez cały łańcuch wartości. W przeciwnym wypadku wartości tworzone w jednych ogniwach tego łańcucha mogą być pomniejszane lub tracone w innych. Świadomość obecnych i przyszłych przewag konkurencyjnych oraz obecnych i przyszłych pożądanych charakterystyk rynku dają podstawę do generowania strategii, które w najlepszy sposób wykorzystują posiadane zasoby i odpowiadają na uwarunkowania zewnętrzne. Porter zwraca uwagę, że przewagę konkurencyjną należy rozpatrywać razem z zasięgiem konkurencyjnym (competitive scope) firmy. Zasięg wyznacza zdolności do konkurowania na mniejszej lub większej liczbie produktów lub segmentów rynku. Porter wyróżnia cztery typy strategii konkurencyjnych:

 • Przywództwo kosztowe szerokiego zasięgu

 • Przywództwo kosztowe wąskiego zasięgu

 • Zróżnicowanie szerokiego zasięgu

 • Zróżnicowanie wąskiego zasięgu

Źródeł przewagi konkurencyjnej firmy należy doszukiwać się w jej łańcuchu produkcji przez:

 1. Lepsze dostosowanie realizowanych działań do potrzeb rynku

 2. Poprawę jakości zasobów, którymi się firma posługuje

Obie te drogi są ze sobą powiązane, jedna uwarunkowana jest przez druga. Lepsze dostosowania do potrzeb rynku firma osiągnie przez zwiększenie wartości dostarczanej klientom na wydatkowaną przez nich jednostkę pieniężną. Firmy powinny dążyć do jak największego wzrostu relacji wartość/cena przy minimalizowaniu nakładów, ponieważ jest to miarą przewagi konkurencyjnej firmy.

Trzy drogi prowadza do takiego efektu:

 1. Doskonałość operacyjna

 2. Dopasowanie do potrzeb indywidualnego klienta

 3. Przywództwo produktowe

Jakie są wobec tego źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw? Czy strategie polskich firm zapewnią im przewagę konkurencyjna na rynkach międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry