Ocena brak

MIKOŁAJ Z KOŹLA

Autor /cykoria Dodano /06.03.2012

MIKOŁAJ Z KOŹLA, żył na przełomie XIV i XV w., kaznodzieja i poeta; franciszkanin z Wrocławia, przez pewien czas przebywał na Morawach i w Czechach. Występował przeciw husytom. Był autorem lub pozostawił zapis (ok. 1417) swawolnej piosenki żakowskiej (cantilena inhonesta) zw. Skargą na pannę, w języku pol. mieszanym z czechizmami (inc. „Chcym na pannu żałować"). Jest to najwcześniejszy pol. wiersz o tematyce miłosnej (wyd. W. Nehring, Archiv fiir Slav. Philologie 18,1893; wyd. kryt. S. Rospond w; Zabytki języka polskiego na Śląsku, Wr. 1948).

J. KRZYŻANOWSKI Najdawniejszy erotyk żakowski, w: Od średniowiecza do baroku, W. 1938. 

Jan Zaremba

Podobne prace

Do góry