Ocena brak

Mikołaj Kopernik - TEORIA GEOCENTRYCZNA

Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011

Geocentryczna teoria, pogląd na budowę Wszechświata, zgodnie z którym centralnym punktem Kosmosu jest nieruchoma Ziemia, wokół której poruszają się planety i gwiazdy. Teoria geocentryczna powstała w starożytnej Grecji, gdzie ulegała stałemu doskonaleniu. W późniejszym czasie, wraz z całą nauką grecką, teoria geocentryczna została przejęta przez starożytną kulturę śródziemnomorską, następnie europejską.

System geocentryczny doprowadził do wielkiej precyzji Klaudiusz Ptolemeusz, astronom z Aleksandrii, żyjący w II w. n.e. Jego dzieło E Megale Syntaksis (Wielki System) było przez całe średniowiecze podstawą wiedzy astronomicznej. Teoria Ptolemeusza wyjaśniała ruchy planet i gwiazd wprowadzając pojęcia deferentu i epicyklu. Zgodnie z teorią geocentryczną w wersji Ptolemeusza, każda planeta poruszała się po kolistym epicyklu, którego środek poruszał się po większym kole - deferencie - wokół Ziemi. Sformułowana przez M. Kopernika w XVI w. teoria heliocentryczna doprowadziła do upadku geocentrycznej teorii budowy Wszechświata.

Podobne prace

Do góry