Ocena brak

Mikocka kultura

Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013

Początkowo uważana za ostatnie stadium kultury aszelskiej, charakteryzujące się wydłużonymi pięściakami o grubej podstawie. Została zdefiniowana na podstawie inwentarza najwyższej warstwy stanowiska La Micoąue (w dep. Dordogne, we Francji), którą odnoszono do wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia.

Ostatnie badania w La Micoąue dowiodły, że pięściaki mikockie pojawiły się ponad 280 tys. lat temu i zapewne, co najmniej w Europie Zach., są współczesne późnej fazie kultury aszelskiej. Termin ten został też przyjęty na oznaczenie środkowopaleoli-tycznych przemysłów Europy Środkowowsch., charakteryzujących się występowaniem nie tylko pięściaków, ale też asymetrycznych noży-zgrzebeł, obrabianych dwustronnie (tzw. Keilmesser) oraz ostrzy liściowatych (tzw. Faustkeilblatter).

Ostatnie odkrycia dowodzą, że podobne do wschodniomikockich przemysły występowały także w Europie Zach. (w Belgii i Francji), zarówno pod koniec przedostatniego, jak również we wczesnej fazie ostatniego zlodowacenia.

Podobne prace

Do góry