Ocena brak

MIESZANY SYSTEM WYBORCZY

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Jest to system, który współcześnie ma wyraźną tendencję do upowszechniania się, jest to droga odejścia od systemu proporcjonalnego. Wśród państw europejskich nie obserwuje się państw, które odchodzą od systemu większościowego do proporcjonalnego. Jednakże istnieją państwa, które odchodzą od systemu proporcjonalnego do mieszanego (Włochy, Niemcy).

W Niemczech połowa mandatów jest obsadzona w okręgach wyborczych 1-mandatowych mandatowych systemach większościowych większością względną. II połowa mandatów jest obsadzona na szczeblu krajowym wg systemu proporcjonalnego.

Każdy wyborca ma 2 głosy:1 oddaje na listę ogólnokrajową – tak liczony jest wg systemu proporcjonalnego, 2 oddaje w okręgu wyborczym. Głosy drugie są zliczane w kraju i wg systemu d’Hondta dzieli się mandaty. Przy ocenie tego systemu wszyscy są zgodni, że w zasadzie funkcjonuje system proporcjonalności. Są to dwa różne systemy połączone w jednym kraju.

Podobne prace

Do góry