Ocena brak

Mieszaniny chemiczne

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Mogą być utowrzone z pierwiastków związków chemicznych lub z pierwiastków i związków, są zawsze niejednorodne chemicznie, bo są złożone z różnego rodzaju indywiduów chemicznych. Przykłądy: powietrze, woda naturalna, większość produktów spożywczych.

Wszystkie roztowry rzeczywiste są mieszaninami jednorodnymi fizycznie i jednolitymi chemicznie. Substancje w mieszaninach nie są połączone ze sobą wiązaniami cheicznymi z tego względu zachowują swoje pierwotne charakterystyczne wartości.

W pewnych warunkach składniki mieszanin ulegają przemianom prowadzącym do zmiany ich pierwotnych właściwości. Tworzą się wówczas nowe substancje o innych właściwościach fizycznych i chemicznych. Proces przemiany jednych substancji w inne nazywamy reakcją chemiczną, a substancje tworzące się w takiej reakcji związkami chemicznymi.

Podobne prace

Do góry