Ocena brak

Mieszana elastyczność cenowa popytu

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Mieszana elastyczność cenowa popytu mierzy reakcję popytu na jedno dobro, wywołaną zmianą ceny dobra pokrewnego.

Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro „i” względem zmian dobra „j” to relacja między względną zmianą zapotrzebowania na dobro „i” a względną zmianą ceny dobra „j”.

Mierzy ona reakcję wielkości popytu na jedno dobro na zmianę dobra pokrewnego (informuje jak zmienia się wielkość popytu na dobro A pod wpływem zmian popytu na dobro B).

Może być:

a) Dodatnia – gdy wzrost ceny dobra „j” zwiększa rozmiary zapotrzebowania na dobro „i”

- Elastyczność ta jest na ogół dodatnia w przypadku dóbr substytucyjnych, np. kawa = dobro „j”, herbata = dobro „i”

- Spodziewamy się, że podwyżka cen kawy zwiększy popyt na herbatę.

- Elastyczność mieszana popytu na herbatę względem kawy jest dodatnia.

b) Ujemna – na ogół w przypadku dóbr komplementarnych, np. oczekujemy, że podwyżka cen benzyny zmniejszy popyt na samochody, ponieważ benzyna i samochody to dobra komplementarne.

Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od -1. Popyt jest nieelastyczny, gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między -1 i 0. Gdy elastyczność popytu wynosi dokładnie -1, to wówczas mówimy, że popyt ma elastyczność równą jedności.

Podobne prace

Do góry