Ocena brak

Mieszana cenowa elastyczność popytu

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Mieszana cenowa elastyczność popytu

Transkrypt

Stopień reakcji popytu na dane dobro na zmiany cen innych dóbr wyraża współczynnik mieszanej (krzyżowej)
elastyczności cenowej popytu.

Oblicza się go na podstawie następującej formuły:

Edc = (-/+)

Qx

:

ΔPy

Py

Poziom współczynnika Edc zależy od charakteru i siły związku między dwoma dobrami, które z reguły są dobrami
pokrewnymi, tzn. komplementarnymi lub substytucyjnymi.
P

z dobrami substytucyjnymi mamy do czynienia, jeżeli reakcje popytu i ceny mają charakter
jednokierunkowy (występuje znak „+").
z dobrami komplementarnymi, jeśli reakcje popytu i ceny mają charakter przeciwny (występuje znak „-")

14
12
10
Epd = -1

8

Popyt
elastyczny

6
4

Popyt
nieelastyczny

2
0
0

20

40

60

80

100

120
Q

Podobne prace

Do góry