Ocena brak

Mięśnie zależne i niezależne od naszej woli

Autor /sara Dodano /06.01.2012

W warunkach fizjologicz-nych skurcz mięśnia prążkowanego odbywa się na skutek bodźca ze strony nerwu mózgów o-rdzeniowego ruchow ego i na ogół jest zależny od naszej woli; natomiast skurcz mięśnia gładkiego odbywa się pod wpływem układu nerwowego autonomicznego i nie podlega naszej woli. Podział ten nic jest jednak ścisły. Skurcz wielu mięśni prążkowanych przewodu pokarmowego (np. gardła czy przełyku) odbywa się automatycznie bez naszej świadomości. Możemy tu mówić o postaciach przejściowych między ruchem zależnym i niezależnym od naszej woli, chociaż histologiczne różnice są zupełnie ostre. Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego u człowieka, jak wspomniano, nie podlegają naszej woli, chociaż bodźce psychiczne mogą na nie wpływać; wszak wiemy, że u niektórych osobników mięśniówka jelita silnie i nagle reaguje na przykład na uczucie strachu.

Podobne prace

Do góry