Ocena brak

Mięśnie - ogólna budowa

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Mięśnie (musculi; mus = mysz) są to narządy, które mają wybitną zdolność kurczenia się, tzn. zmniejszania swej długości. Skurcz odbywa się pod wpływem bodźców czy to mechanicznych, jak uderzenie, czy elektrycznych, chemicznych, czy też. jak to występuje w naturalnych ruchach ustroju, w wyniku bodźca ze strony odpowiednich komórek nerwowych mózgowia lub rdzenia kręgowego.

Odróżniamy trzy rodzaje mięśni: 1) mięśnie zbudowane z tkanki mięśniowej gładkiej, kurczące się powoli i powoli powracające do swej pierwotnej długości; czynnością tej mięśniówki zarządza układ nerwowy autonomiczny poza kontrolą naszej świadomości; 2) mięsień sercowy. który składa się z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych, niezależny od świadomych bodźców nerwowych; 3) mięśnie zbudowane z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych, szybko kurczących się pod wpływem bodźców ze strony ośrodkowego układu nerwowego, podległe naszej woli.

Przedmiotem nauki o mięśniach (miologii) jest ostatnia grupa mięśni, które powodują ruchy kośćca lub też ustalenie położenia jednych kości w stosunku do drugich. Z tego powodu mięśnie te tworzą układ narządów ruchu czynnego, w przeciwieństwie do układu narządów ruchu biernego, jakim jest kościec. Z mięśniami dwóch pierwszych grup oraz z mięśniami poprzecznie prążkowanymi trzew zapoznamy się omawiając trzewa i naczynia.

Podobne prace

Do góry