Ocena brak

Mięśnie goleni

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Na ukształtowanie kolana wpływają przede wszystkim części kostne: kłykcie kości udowej i kości piszczelowej oraz rzepka, widoczna i wyczuwalna przez skórę. Powyżej rzepki skórę modelują w czasie skurczu brzuśce głowy bocznej i przyśrodkowej m. czworogłowego. Poniżej rzepki występuje wyraźnie więzadło rzepki. Przy zgiętym kolanie na powierzchni tylnej tej okolicy zaznacza się głęboki, romboidalny dół podkolanowy (fossa poplitea).

Podobnie do przedramienia, również na goleni większość mięśni w dolnej trzeciej części przechodzi w ścięgna. Z tego powodu goleń zwęża się stożkowato ku dołowi. Po stronie przyśrodkowej jest spłaszczona, ponieważ kształtuje ją powierzchnia przyśrodkową i przedni brzeg k. piszczelowej, położone bezpośrednio pod skórą. U góry modeluje skórę guzowatość k. piszczelowej i głowa strzałki, u dołu obie kostki. Na powierzchni tylnej goleni m. trójgłowy wywołuje uwypuklenie łydki; ku dołowi widocznie odgranicza się ono od ścięgna Achillesa, w które przechodzi. Ścięgno to podąża do guza kości piętowej i skóra wpukla się po obu jego stronach między ścięgnem a kostkami, wytwarzając głębokie doły (fossa retromalleolaris mediaiis et lateralis). Przy obrzęku kończyn doły te mogą zanikać.

Pierwotny podział umięśnienia na dwie główne grupy: grzbietową i brzuszną, występuje wyraźnie na goleni. Kość piszczelowa i strzałka oraz błona międzykostna oddzielają jedną grupę od drugiej. Wskutek obrotu kończyny dolnej grupa grzbietowa leży na stronie przedniej, grupa brzuszna na stronie tylnej goleni. Pod tym względem stosunki są zgodne ze stosunkami na udzie, tylko główna masa mięśniowa nie rozwija się tak jak tam, na stronie przedniej, lecz na stronie tylnej. Grupa przywodzicieli na goleni nie występuje, natomiast obie główne grupy dzielą się na mniejsze grupy i warstwy. Główna grupa przednia dzieli się na grupę przednią i boczną, a główTia grupa tylna na warstwę powierzchowną i głęboką.

Podobne prace

Do góry