Ocena brak

MIĘŚNIE BRZUCHA Uwagi ogólne

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Brzuchem nazywamy tę część tułowia, która od góry jest ograniczona łukami żebrowymi i końcami przednimi obu dolnych żeber oraz brzegiem dolnym dwunastego żebra, od dołu zaś — grzebieniami biodrowymi, bruzdą pachwinową (wytworzoną przez więzadło pachwinowe) i górnym brzegiem kości łonowych. Te zewnętrzne granice nie pokrywają się jednak z wewnętrznymi, ponieważ jama brzuszna ku górze uwypukla się kopulasto w obręb klatki piersiowej, u dołu zaś ścisłe odgraniczenie od jamy miednicy nie jest możliwe. Liczne pętle jelita leżą w miednicy mniejszej, zamkniętej od dołu mięśniową przeponą miednicy. Ma ona kształt szerokiego leja otwartego ku górze, a wierzchołkiem swym obejmującego odbytnicę. Z mięśniami przepony miednicy zapoznamy się dalej, gdy będziemy omawiali narządy moczowo--płciowe.

Kształt brzucha jest bardzo różny; zależy on od formy otworu dolnego klatki piersiowej, szerokości miednicy, podściółki tłuszczowej, budowy mięśni brzucha i zawartości brzucha. U mężczyzn dolny otwór klatki piersiowej jest stosunkowo wielki, a miednica stosunkowo mała. Z tego powodu górna część brzucha jest duża (typ męski). Kobiety, które mają stosunkowo szeroką miednicę, mają też dolną część brzucha większą (typ kobiecy).

Przestrzeń między klatką piersiową a górnym brzegiem miednicy, od kręgosłupa w odcinku lędźwiowym aż do przedniej linii pośrodkowej, jest zamknięta wielu mięśniami. W częściach bocznych ściany brżucha szeroki, poprzeczny pas mięśniowy układa się w trzy warstwy; tworzą go mm. skośny zewnętrzny i wewnętrzny brzucha oraz m. poprzeczny brzucha. Z tyłu po obu stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym znajduje się silny m. czworoboczny lędźwi, który uzupełnia ścianę tylną brzucha. Z przodu zaś trzy warstwy mięśniowe ścian bocznych z prawej i z lewej strony przechodzą w szerokie rozcięgna, które po obu stronach linii pośrodkowej ciała wytwarzają pochewki dla obu mm. prostych brzucha, stanowiących podłużny pas mięśniowy.

Podobne prace

Do góry