Ocena brak

Mięśnie brodawkowate przegrodowe

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Mięśnie brodawkowate przegrodowe (inm. papillares septales) naj bardziej zmienne reprezentowane są przez grupę kilku niskich stożków mięśniowych odchodzących z przedniej części ściany przyśrodkowej (przegrodowej) komory. Struny ścięgniste odchodzą zarówno od nich, jak również bezpośrednio ze ściany i przyczepiają się do przyśrodkowej części płatka przedniego oraz do przedniej części płatka przegrodowego zastawki trójdzielnej. Jeden z mm. brodawkowatych przegrodowych, bardziej stały od innych, wysokości około 6—8 mm odchodzi od stożka tętniczego, dlatego też otrzymał nazwę m. brodawkowa tego stożka tętniczego.

Podobne prace

Do góry