Ocena brak

Mięśnie brodawkowate

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Mięśnie brodawkowate (mm. papillares) komory prawej są rozwinięte bardzo różnie. Na ogół odróżniamy trzy mięśnie brodawkowate lub grupy rruęsruowe, z których każda odpowiada wcięciu między dwoma płatkami zastawki trójdzielnej. Najbardziej regularnie występuje m. brodawkowaty przedni (m. papillaris ant.), zwany też «wielkim». Mniej stałym jest m. bro-awkowaty tylny (m. papillaris post.), a najbardziej zmienne stosunki zaznaczają się w przyśrodkowej grupie mięśni brodawkowatych, zwanych mm. brodawkowatymi przegrodowymi (mm. papillares seplales).

M. brodawkowaty przedni (m. papillaris ant.) jest największym ze wszystkich; wychodzi on ze ściany przedniej komory prawej nieco przyśrodkowo od prawego brzegu serca. Jego struny ścięgniste dochodzą do zwróconych do siebie części płatka przedniego i tylnego.

Z podstawy mięsień wznosi się ku górze i po dłuższym przebiegu dzieli się zazwyczaj na kilka wierzchołków, z których odchodzi grupa strun ścięgnistych (około 10). Wierzchołek składa się bardzo często z trzech stożków, choć podział ten jest zmienny zarówno pod względem liczby stożków, jak i pod względem ich długości. W krańcowych przypadkach mięsień ten może być w całości podwójny luł* nawet potrójny; każdy z nich jest jednak znacznie słabszy niż m. brodawkowaty pojedynczy.

Podobne prace

Do góry