Ocena brak

Mięśniaki macicy

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Określenie. Są to nowotwory łagodne rozwijające się w mięśniu macicy u kobiet w wieku rozrodczym, najczęściej między 30 a 45 r.ż. Etiologia jest nie znana.

Objawy. Do najczęstszych należą krwawienia i bóle. Przy dużych mięśniakach mogą występować objawy uciskowe ze strony pęcherza moczowego lub odbytnicy. Krwawienia mogą mieć charakter obfitych przedłużonych miesiączek (włókniaki podśluzówkowe). Włókniaki podsurowicówkowe mogą ulegać skrętowi, co manifestuje się nagłym bólem i objawami otrzewnowymi. Czasem mięśniaki nie powodują żadnych objawów, a chora dowiaduje się o ich istnieniu przypadkowo.

Rozpoznanie jest łatwe, gdy obok nierównej, twardej, guzowatej macicy wyczuwa się jajniki. Dość często rozpoznanie jest trudne i możliwe dopiero po otwarciu jamy brzusznej.

. Różnicować, należy przede wszystkim z guzami jajnika, z ciążą obumarłą. Włókniaki podśluzówkowe rodzące się do pochwy rozpoznajemy wziernikowaniem.

Leczenie jest zachowawcze lub operacyjne w zależności od rozmiarów, objawów i dolegliwości. Jeśli nie mamy pewności, czy badany guz jest włókniakiem, czy guzem jajnika, należy zawsze operować. U kobiet starszych, które nie chcą się poddać operacji, możemy zastosować kastrację rentgenowską lub farmakologiczną (duże dawki androgenów 300—500 mg).

 

Podobne prace

Do góry