Ocena brak

Mięsieńczworogłowy uda

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. czworogłowy uda (m. ąuadriceps femoris), położony na powierzchni przedniej uda, jest to gruby mięsień podzielony na cztery głowy. Głowa przednia, dwustawowa, jest najbardziej niezależna; stanowi ona m. prosty uda. Inne głowy, jednostawowe, boczna, pośrednia i przyśrodkowa, zwane mm. obszernym bocznym, pośrednimi przyśrodkowym, w znacznej części są z sobą pozrasta-ne. Wspólne ścięgno kończy się na rzepce i k. piszczelowej.

Podobne prace

Do góry