Ocena brak

Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. zginacz łokciowy nadgarstka (ra. flexor carpi ulnaris) jest położony po stronie łokciowej od poprzedniego, w najbardziej przyśrodkowej części przedramienia. Biegnie on od łokcia do nadgarstka.

Mięsień ten ma dwie głowy. Głowa ramienna (caput humerale) rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia, zrośnięta z sąsiednimi mięśniami; głowa łokciowa (caput ulnare) rozpoczyna się cienką i długą blaszką ścięgnistą, łączącą się z powięzią przedramienia, na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego i na brzegu tylnym kości łokciowej . Mięsień biegnie ku dołowi wzdłuż zginacza powierzchownego palców i przyczepia się długim, silnym ścięgnem do kości grochowatej.

Zginacz łokciowy nadgarstka zgina i przywodzi rękę. Jest on  mięśniem znacznie silniejszym od zginacza promieniowego nadgarstka. Gdy oba te mięśnie działają wspólnie, ruchy przywodzenia i odwodzenia znoszą się. Oba zginacze nadgarstka nie są jedynymi zgi-naczami ręki; znacznie silniejszymi są długie zginacze palców.

Powierzchnia zewnętrzna mięśnia jest przykryta powięzią przedramienia i skórą Powierzchnia wewnętrzna przykrywa zginacz powierzchowny palców, zginacz głęboki palców oraz m. nawrotny czworoboczny. W części górnej zginacz łokciowy nadgarstka wytwarza rynienkę, w której układają się części łokciowe zginaczy palców. Przednio-boczny brzeg mięśnia stanowi ważną linię orientacyjną ciągnącą się od nad-kłykcia przyśrodkowego do kości grochowatej; wzdłuż niej przebiega nerw łokciowy i naczynia łokciowe. Nerw łokciowy leży u góry w bruździe n. łokciowego, przykryty pasmem ścięgnistym powięzi przedramienia (arcus tendineus ulnaris), biegnącym od wyrostka łokciowego kości łokciowej do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, stąd nerw łokciowy podąża ku dołowi między obu głowami zgmacza łokciowego nadgarstka i układa się w bruździe łokciowej przedramienia, gdzie biegną razem z tętnicą łokciową i towarzyszącymi jej żyłami. Ścięgno mięśnia jest zazwyczaj słabo widoczne, zawsze jednak wyraźnie wyczuwalne w dolnej swej części. Więzadła grochowo-haczyko-we i grochowo-śródręczne przenoszą działanie mięśnia na dalszy szereg kości nadgarstka i na kości śródręcz.

Podobne prace

Do góry