Ocena brak

Mięsień zginacz krótki kciuka

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. zginacz krótki kciuka (ra. flexor pollicis brevis) położony jest częściowo pod poprzednim, częściowo przyśrodkowo od niego. Tak jak poprzedni, biegnie od troczka zginaczy do bliższego paliczka kciuka.

Mięsień ten rozpoczyna się dwiema głowami. Głowa powierzchowna odchodzi od troczka zginaczy; głowa głęboka rozpoczyna sięw bruździe nadgarstka od więzadeł w obrębie kości główkowatej, czworobocznej większej i mniejszej oraz podstawy II kości śródręcza. Obie głowy zbiegają się ku podstawie bliższego paliczka kciuka i kończą się na niej, obejmując trzeszczkę promieniową i łokciową.

Zależnie od położenia zginacz krótki kciuka może odwodzić lub przywodzić i przeciwstawiać w stawie nadgarstkowo-śródręcznym; poza tym zgina w stawie śródręczno-paliczkowym.

Mięsień ten leży na tym samym poziomie, co przeciwstawiacz; część boczna mięśnia jest przykryta odwodzicielem krótkim kciuka, część przyśrodkową leży powierzchownie, przykryta powięzią. i spoczywa na przywodziciel u kciuka. Między obu głowami mięśnia przebiega ścięgno zginacza długiego kciuka.

Mięsień ten jest bardzo zmienny. Zmienność ta polega na częściowym zlaniu się z sąsiednimi mięśniami lub na podziale na poszczególne części. Zmienne jest również unerwienie mięśnia. Często występuje dodatkowa głowa, rozpoczynająca się na I kości śródręcza i kończąca się na trzeszczce łokciowej (777. interosseus pollicis internus'). Różne unerwienie obu głów zginacza krótkiego kciuka tłumaczy ich różne pochodzenie. Głowa głęboka mięśnia należy przypuszczalnie do najgłębszej warstwy mięśni ręki (mm. międzykostnych): głowa powierzchowna, tak samo jak przeciwstawiacz i od-wodziciel kciuka, do najbardziej powierzchownej.

Podobne prace

Do góry