Ocena brak

Mięsień zębaty przedni

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. zębaty przedni (m. serratus anterior) jest mięśniem płaskim, czworokątnym, położonym na ścianie bocznej klatki piersiowej. Jest on jednym z największych mięśni ciała, chociaż z powodu swego ukrytego położenia nie robi tego wrażenia.

M. zębaty przedni rozpoczyna się przeważnie dziesięcioma zębami na zewnętrznej powierzchni dziewięciu górnych żeber, biegnie ku tyłowi przylegając ściśle do klatki piersiowej i kończy się na brzegu przyśrodkowym łopatki. Mięsień ten dzieli się na trzy części różniące się grubością, długością i kierunkiem włókien. Część górna, najgrubsza, utworzona z krótkich włókien, rozpoczyna się tuż przy przyczepie m. pochyłego środkowego na pierwszym żebrze, na guzowatości m. zębatego przedniego na drugim żebrze oraz na łuku ścięgnistym rozpiętym między nimi; kończy się ona na stronie żebrowej górnego kąta łopatki. Część środkowa, najcieńsza, rozpoczyna się na drugim i trzecim żebrze; włókna biegną rozbieżnie i nieraz zawierają dość znaczne przerwy między sobą, zamknięte jednak przez powięź mięśniową; przyczepiają się one do brzegu przyśrodkowego łopatki. Ponieważ część górna, jak i środkowa mają po jednym zębie początkowym na drugim żebrze, więc ogólna liczba zębów początkowych jest o jeden większa od liczby żeber, do których się przyczepiają. Część dolna rozpoczyna się na żebrze czwartym do dziewiątego; włókna biegną silnie zbieżnie ku górze i kończą się na stronie żebrowej dolnego kąta łopatki. Początki czterech dolnych wiązek jak zęby wsuwają się między początki pięciu górnych wiązek m. skośnego zewnętrznego brzucha. Ku dołowi od przyczepów żebrowych m. zębatego przedniego znajdują się przyczepy żebrowe m. najszerszego grzbietu.

Część górna mięśnia pociąga staw ramienny do przodu w kierunku przeciwnym niż część środkowa m. czworobocznego. Część dolna, najsilniejsza, wspólnie z dolną częścią m. czworobocznego pociągają bark ku dołowi. Poza tym część dolna obraca łopatkę w ten sposób, że kąt dolny przesuwa się do przodu i bocznie w kierunku dołu pachowego, a panewka stawowa łopatki ku górze, dzięki czemu ramię może być odwiedzione ponad poziom. W ruchu tym m. zębaty przedni współpracuje z m. czworobocznym, a działa antagonistycznie w stosunku do m. równoległobocznego i dźwigacza łopatki. Cały m. zębaty przedni przyciska łopatkę do klatki piersiowej i w ruchu tym współpracuje z m. równoległobocznym. W razie porażenia mięśnia brzeg przyśrodkowy łopatki, a szczególnie dolny jej koniec, odstaje od klatki piersiowej, a ramię nie może być podniesione ponad poziom. Gdy okolica barku i ramię są ustalone, m. zębaty przedni jest pomocniczym mięśniem wdechowym.

Podobne prace

Do góry