Ocena brak

Mięsień zasłaniacz wewnętrzny

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. zasłaniacz wewnętrzny (m. obturator internus) jest mięśniem spłaszczonym, trójkątnym, wachlarzowatym, położonym częściowo wewnątrz miednicy, częściowo w okolicy pośladkowej.

Zasłaniacz wewnętrzny rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej i na kości miedniczej w otoczeniu otworu zasłonionego . Włókna biegną zbieżnie do otworu kulszowego mniejszego, tutaj zawracają pod kątem prostym, kierują się bocznie i przechodzą w ścięgno, które dalej biegnie między obu mm. bliźniaczymi i kończy sięw dole krętarzowym kości udowej.

Główna praca mięśnia polega na obrocie uda na zewnątrz; pod względem siły jest on trzecim z rzędu mięśniem obracającym na zewnątrz, ustępując tylko mm. pośladkowym wielkiemu i średniemu. Poza tym jest on słabym przywodzicielem i bardzo słabym prostownikiem uda. Ponieważ dźwigacz odbytu rozpoczyna się na powięzi zasłonowej, więc obustronne zasłaniacze wewnętrzne w dogodnych warunkach (udo w położeniu nawróconym) mogą wspierać dźwigacz odbytu w jego pracy podczas oddawania stolca.

Mięsień ten, podobnie jak m. gruszkowaty, w czasie rozwoju osobniczego wędruje częściowo przez otwór kulszowy mniejszy do miednicy mniejszej. Unerwienie mięśnia świadczy o tych przesunięciach rozwojowych, gdyż nerw dla zasłaniacza wewnętrznego wychodzi z miednicy przez otwór kulszowy większy i powraca przez otwór kulszowy mniejszy do wewnątrz miednicy. Tak samo jak m. gruszkowaty wyściela on od wewnątrz ścianę boczną miednicy mniejszej. Powierzchnia wewnętrzna części miedniczej mięśnia jest pokryta mocną powięzią zasłonową, która ku górze łączy się z powięzią m. biodrowego. Do wzmocnionego pasma tej powięzi (arcus tendineus m. levatoris ani; t. II) przyczepia się część dźwigacza odbytu, który tworzy mięśniowe dno miednicy mniejszej. Zasłaniacz wewnętrzny kieruje się górnym odcinkiem swej części miedniczej do światła miednicy mniejszej i ten odcinek jego powięzi jest pokryty otrzewną ścienną; natomiast odcinek dolny części miedniczej leży poniżej dna miednicy i tworzy ścianę boczną dołu kulszowo-odbytniczego ściana przyśrodkowa jest utworzona przez m. dźwigacz odbytu. Część pośladkowa mięśnia jest stosunkowo mała i przeważnie ścię-gnista. W miejscu zagięcia się mięśnia na granicy części miedniczej i pośladkowej ociera się on o kostny brzeg wcięcia kulszowego mniejszego. Tarcie to zostaje wybitnie zmniejszone przez kaletkę maziową oraz dzięki temu, że brzeg kostny jest pokryty chrząstką włóknistą. Brzeg ten odgrywa rolę bloczka, dokoła którego owija się ścięgno mięśnia i wyłącznie kierunek ścięgna jest miarodajny dla działania mięśnia na udo. Na zewnątrz miednicy ścięgno zasłaniacza wewnętrznego biegnie między obu mm. bliźniaczymi. Ścięgno to pokrywa torebkę stawu biodrowego, a przykryte jest przez m. pośladkowy wielki.

Podobne prace

Do góry