Ocena brak

Mięsień tchawiczy

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Mięsi eń tchawiczy (m. trachealis). Mięśniówka leży w ścianie tylnej tchawicy; ponieważ ściana ta nie zawiera chrząstek, nosi nazwę ściany błoniastej (paries membranaceus). Mięśniówka zwana mięśniem tch a wieży m (musculus trachealis) ułożona jest do wewnątrz od błony włóknistej;składa się ona głównie z poprzecznie biegnących wiązek mięśniówki gładkiej. Wiązki podłużne (p. dalej) tworzą nieliczne tylko rozproszone pasemka. Wiązki poprzeczne stanowią ciągłą warstwę rozpiętą nie tylko między końcami chrząstek, przyczepiając się do ich powierzchni wewnętrznej, lecz w obrębie ściany błoniastej również w przestrzeniach między chrząstkami, indzie pasma mięśniowe przyczepiają się do więzadeł obrączkowych; pasma te są jednak cieńsze od pierwszych.

Poprzeczne pasma mięśniówki kurcząc się zbliżają do siebie końce chrząstek, krzywizna chrząstek wzrasta i światło tchawicy zmniejsza się; po śmierci, kiedy napięcie mięśniowe ustaje, chrząstki powracają do swego położenia równowagi i tchawica poszerza się. Również u osoby żywej rozluźnienie włókien mięśniowych powoduje zwiększenie światła tchawicy, co przypuszczalnie odbywa się w czasie głębokich wdechów. Jeżeli ciśnienie w tchawicy wzrasta, jak np. podczas kaszlu, wtedy pasma mięśniowe rozciągają się. jak ściana tętnicy przy tętnieniu krwi.

Tchawica znajduje się w stanie podłużnego napięcia. Jeżeli w doświadczeniu na zwierzętach przekrajemy tchawicę poprzecznie, wtedy w płaszczyźnie przekroju oba końce rozchodzą się, tak jak to występuje u samobójców, którzy przekrajali sobie tchawicę. Podczas wdechu napięcie wzrasta, gdyż dolny koniec tchawicy obniża się; również przy unoszeniu się krtani napięcie wzrasta wraz z wydłużeniem się tchawicy. Przechylając silnie głowę ku tyłowi cały układ silnie się rozciąga, przy przechylaniu do przodu nieco się rozluźnia.

Podobne prace

Do góry