Ocena brak

Mięsień tarczowo-nalewkowy zewnętrzny

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

M. tarczowo-nalewkowy zewnętrzny (m. thyreo-arytenoideus externus *) tworzy z m. głosowym wspólną masę mięśniową. Jest to mięsień cienki, mniej więcej czworokątny.

Mięsień rozpoczyna się na powierzchni tylnej chrząstki tarczowatej bocznie od m. głosowego, sięgając ku górze do różnej wysokości.

Włókna kończą się na brzegu bocznym i na powierzchni przednio-bocznej chrząstki nalewkowatej i łączą się z włóknami m. nalewkowego.

Mięsień leży w ścianie bocznej krtani; jego powierzchnia przyśrodkową u góry przylega do woreczka krtaniowego i do 111. kieszonki krtaniowej, u dołu do m. głosowego; powierzchnia boczna przykryta jest płytką chrząstki tarczowatej.

Mięsień obraca chrząstkę nalewkowatą do wewnątrz; brzegi przednie chrząstek nalewkowatych przylegają do siebie i przy współpracy mm. nalewkowych zamykają szparę głośni, która przyjmuje wtenczas tzw. p łożenie fonacji.

Większość włókien, która tworzy właściwy mięsień, przebiega skośnie ku górze i do tyłu w tym samym kierunku co włókna m. pierścienno-na lewkowego bocznego. Bardzo często jednak (80%) występuje drugi znacznie słabszy układ włókien, bardzi powierzchowny, który kieruje się wprost przeciwnie, zstępując z wcięcia tarczow (górnego) chrząstki tarczowatej do wyrostka mięśniowego chrząstki nalewkowate. Stanowi on tzw. część górną albo zstępującą, w odróżnieniu od właściwego mięś czyli tzw. części dolnej albo wstępującej.

Podobne prace

Do góry