Ocena brak

Mięsień tarczowo-naglośniowy

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

M. tarczowo-naglośniowy (m. thyreo-epiglottiais) stanowi przedłużenie m. tarczowo-nalewkowego zewnętrznego ku górze. Rozpoczyna się on tak samo jak powyższy w kącie chrząstki tarczowatej, przebiega łukowato ku górze i kończy się częściowo w fałdzie nale w ko wo - n a głoś ni o wy m na błonie czworokątnej, częściowo na brzegu chrząstki nagłośniowej: włókna jego mieszają się z włóknami m. nalewkowo-nagłośniowego. Przyśrodkowo u dołu przylega on do woreczka krtaniowego, u góry do błony czworokątnej.

Czynność mięśnia polega przypuszczalnie na pociąganiu górnego brzegu nagłośni ku tyłowi i ku dołowi. Niektórzy autorzy nie przyznają mu tego znaczenia, jak również m. nalewkowo-nagłośniowemu.

Podobne prace

Do góry