Ocena brak

Mięsień tarczowo-gnykowy

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. tarczowo-gnykowy (m. thyrohyoideus) biegnie w przedłużeniu poprzedniego; jest on mięśniem płaskim, bardzo cienkim, czworobocznym.

Przyczepy. Rozpoczyna się on na kresie skośnej chrząstki tarczowatej, od której biegnie ku górze i przyczepia się do trzonu i rogów większych kości gnykowej do tyłu od mm. mostkowo-gnyko-wego i łopatkowo-gnykowego.

Powierzchnia przednia mięśnia jest przykryta m. mostkowo-gnykowym i m. łopatkowo-gnykowym, powierzchnia tylna spoczywa na chrząstce tarczowatej, a powyżej — na błonie tarczowo-gnykowej; między tą błoną a mięśniem przebiegają naczynia i nerw krtaniowy górny.

Niektórzy autorzy traktują przyczepy na kresie skośnej chrząstki tarczowatej m. tarczowo-gnykowego i m. mostkowo-tarczowego jak smugę chrzęstną. podobną do smug ścięgnistych m. prostego brzucha. W tym przypadku oba te mięśnie stanowiłyby dwie części tej samej jednostki. Od trzonu kości gnykowej lub od chrząstki tarczowatej biegnie czasem po stronie przyśrodkowej mięśnia wysmukłe pasmo mięśniowe do torebki gruczołu tarczowego. Pasmo to stanowi tzw. dżwigacz gruczołu tarczowego (m. levator glandulae thyroideae), utworzony przez odszczepione włókna m. tarczowo-gnykowego (p. gruczoł tarczowy).

Wspólne działanie mięśni podgnykowych polega głównie na ustaleniu kości gnykowej; staje się ona wtedy punktem podpory w pracy mięśni języka lub przy obniżaniu żuchwy. M. tarczowo-gnykowy unosi chrząstkę tarczowatą wraz z całą krtanią podczas łykania, przy czym wejście do krtani zostaje zamknięte wskutek pochylenia się nagłośni ku tyłowi. M. łopatkowo-gnykowy napina blaszkę przedtcha-wiczą powięzi szyi, przy czym zwiększa światło żyły szyjnej wewnętrznej. Wraz z m. mostkowo-gnykowym obniża on kość gnyko-wą, a m. mostkowo-tarczowy obniża chrząstkę tarczowatą. Działanie tych mięśni na mostek i żebra jest nieznaczne, jednak jeśli odczuwa się wielki brak powietrza, mięśnie te mogą brać pewien udział w ruchach wdechowych klatki piersiowej.

Podobne prace

Do góry