Ocena brak

Mięsień strzałkowy trzeci

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. strzałkowy trzeci (m. peroneus tertius s. fibularis tertius8'9). Nazwą tą obejmujemy odszczepioną część boczną prostownika długiego palców, która kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy V, a często również i IV kości śródstopia. Mięsień ten może się składać z zupełnie samodzielnego brzuśca, lub też od niepodzielonego prostownika wspólnego odchodzić może odrębne ścięgno, przyczepiające się do powyższych punktów. Często pasmo ścięgniste dochodzi do rozcięgna grzbietowego V palca.

Przy obciążonej stopie prostownik długi palców i m. strzałkowy trzeci działają tak samo jak m. piszczelowy przedni. Działanie długiego prostownika na palce jest nieznaczne, silne natomiast przy odciążonej stopie na oba stawy skokowe, choć znacznie mniejsze niż m. piszczelowego przedniego. W stawie skokowym górnym wykonuje on zgięcie grzbietowe, w dolnym — nawracanie. M. strzałkowy trzeci jest czynny jako nawracacz i odwodziciel stopy.

Prostownik długi palców leży bezpośrednio pod skórą. Na goleni graniczy on przyśrodkowo u góry z m. piszczelowym przednim, u dołu z prostownikiem długim palucha, bocznie u góry z m. strzałkowym długim, u dołu z m strzałkowym krótkim. Na stopie cztery ścięgna tego mięśnia i ścięgno m strzałkowego trzeciego biegną na prostowniku krótkim palców i na członkach palców. Na goleni powrózek naczyniowo-ner-wowy (t. i żż. piszczelowe przednie, n. strzałkowy głęboki) biegnie z początku wzdłuż brzegu tylnego i przyśrodkowego prostownika długiego palców, następnie oddala się od tego mięśnia i biegnie po stronie przyśrodkowej prostownika długiego palucha, między nim a m. piszczelowym przednim.

Podobne prace

Do góry