Ocena brak

Mięsień strzałkowy krótki

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. strzałkowy krótki (m. peroneus brevis s. m. fibularis brevis) jest położony poniżej poprzedniego; jest on znacznie krótszy od niego i biegnie od połowy wysokości goleni do brzegu bocznego stopy.

Rozpoczyna się on na środkowej trzeciej części powierzchni bocznej strzałki i na przegrodach międzymięśniowych, przedniej i tylnej. Brzusiec mięśnia sięga ku dołowi aż do okolicy kostki bocznej, powierzchnia jego jest ścięgnista; wzdłuż niej ślizga się ścięgno m. strzałkowego długiego. Przebieg ścięgna do tyłu od kostki bocznej opisany był powyżej. Następnie ścięgno kieruje się do przodu na stronę boczną kości piętowej, biegnie nad jej bloczkiem strzałkowym, objęte pochewką maziową i umocowane troczkiem dolnym mm. strzałkowych. Kończy się ono na guzowatości kości V śródstopia; przeważnie również wysyła delikatne ścięgno do palca V.

Działanie m. strzałkowego krótkiego jest podobne do działania m. strzałkowego długiego, tylko słabsze. Mięsień ten zgina stopę w kierunku podeszwowym, nawraca ją i odwodzi. Oba mięśnie strzałkowe wraz z m. strzałkowym trzecim są mięśniami płaskostopia, ponieważ w działaniu na staw skokowy dolny powodują nawracanie i odwodzenie stopy; ustawiają więc stopę w położenie takie, w jakim kość skokowa mogłaby się obsunąć z kości piętowej. W ruchu nawracania mm. strzałkowe są antagonistami mm. piszczelowych przedniego i tylnego oraz m. trójgłowego łydki.

Mięsień ten położony jest na powierzchni bocznej goleni na strzałce, częściowo powierzchownie, częściowo przykryty m. strzałkowymi długim. Do przodu graniczy on z prostownikiem długim palców i m. strzałkowym trzecim, do tyłu ze zginaczem długim palucha.

Podobne prace

Do góry