Ocena brak

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. skośny zewnętrzny brzucha (ra. obliąuus externus abdominis) jest mięśniem płaskim, czworokątnym, szerokim, z przodu znacznie dłuższym niż z tyłu. Jest on położony w części przedniej i bocznej brzucha między piątym żebrem a kością miedniczą i sięga od m. najszerszego grzbietu do linii pośrodkowej przedniej.

Mięsień ten rozpoczyna się najczęściej ośmioma wiązkami mięśniowymi na powierzchni zewnętrznej piątego do dwunastego żebra; ząb pierwszy jest przeważnie przykryty częścią brzuszną m. piersiowego większego; pięć górnych zębów zachodzi między wiązki m. zębatego przedniego, trzy dolne — między wiązki m. najszerszego grzbietu. Są one widoczne na osobie żywej, jeśli mięśnie są silnie rozwinięte .

Włókna przebiegają skośnie do przodu i ku dołowi, tak jak włókna mm. międzyżebrowych zewnętrznych; tylko najbardziej górne wiązki biegną nieco bardziej poziomo. 1. Największa, górna część mięśnia przechodzi przyśrodkowo w szeroką płaską płytę ścięgnistą (rozcięgno), która przebiega do przodu od m. prostego brzucha i wchodzi w skład przedniej blaszki pochewki m. prostego brzucha; włókna ścięgniste rozcięgna zachowują ten sam kierunek co włókna mięśniowe; krzyżują się one w linii pośrodkowej z włóknami strony przeciwległej i wytwarzają pasmo ścięgniste, kresę białą (linea alba). 2. Sąsiednie dolne pęczki przechodzą w więzadło pachwinowe (ligamentum inguinale) i przyśrodkowo zawierają otwór, pierścień pachwinowy powierzchowny (annulus inguinalis superficialis) dla przejścia powrózka nasiennego u mężczyzny i więzadła obłego macicy u kobiety. 3. Włókna mięśniowe rozpoczynające się najbardziej z tyłu i u dołu przyczepiają się do wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego. W stanie rozkurczu mięsień uwypukla się nieco nad grzebieniem biodrowym i tworzy podłoże grubego fałdu skórnego.

M. skośny zewnętrzny brzucha kurcząc się jednostronnie zgina kręgosłup i klatkę piersiową w stronę boczną i obraca tułów w stronę przeciwległą. W ruchu obrotowym stanowi on odcinek długiej taśmy mięśniowej utworzonej przez m. płatowaty jednej strony i mm. poprzeczno-kolcowe, dźwigacze żeber i m. skośny zewnętrzny brzucha strony przeciwległej. Prawy zewnętrzny i współpracujący z nim lewy wewnętrzny skierowują prawy staw ramienny do przodu. Skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi, jest więc rówTiież czynnym mięśniem wydechowym; jeśli klatka piersiowa jest ustalona, dźwiga on miednicę.

Podobne prace

Do góry