Ocena brak

Mięsień równoległoboczny

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. równoległoboczny (m. rhomboideus) jest mięśniem szerokim, czworokątnym i cienkim, o przeważnie równoległym przebiegu włókien; jest on położony w dolnej części karku i górnej części grzbietu.

Przyczepy. Początek mięśnia przyczepia się cienką blaszką ścięgnistą do dolnego odcinka więzadła karkowego i do wyrostków kolczystych ostatnich dwóch kręgów szyjnych oraz do więzadła nad kolcowego i wyrostków kolczystych czterech górnych kręgów piersiowych. Stąd włókna kierują się skośnie ku dołowi i bocznie; stopniowo mięsień staje się znacznie grubszy i przyczepia się do brzegu przyśrodkowego łopatki poczynając od grzebienia (od trigonum spinae) aż do dolnego kąta. Włókna górne przyczepiają się bezpośrednio do kości, dolne natomiast — do łuku ścięgnistego biegnącego równolegle do brzegu przyśrodkowego łopatki i łączącego się z nim silnie u obu swych końców, luźno zaś w części środkowej.

W większości przypadków między pęczkami szyjnymi i grzbietowymi m. równoległobocznego znajduje się nieznaczna szczelinowata przestrzeń, przez którą przebiegają naczynia dzielące mięsień na dwie nierówne części: górną — m. równoległoboczny mniejszy (m. rhomboideus minor) i dolną — m. równoległoboczny większy (m. rhomboideus major).

Czynność. M. równoległoboczny pociąga łopatkę w kierunku przyśrodkowym i ku górze, a wskutek skośnego przebiegu włókien zwłaszcza dolny kąt łopatki przesuwa przyśrodkowo i ku górze; m. zębaty przedni i m. czworoboczny działają pod tym względem antagoni-stycznie, pociągając kąt dolny da przodu oraz w kierunku pachy. Wszystkie trzy mięśnie przyciskają łopatkę, zwłaszcza jej brzeg przy-środkowy, do klatki piersiowej. U osób ze słabo rozwiniętymi mięśniami lub jeżeli mięśnie te są porażone, brzeg przyśrodkowy łopatki skrzydłowato odstaje od klatki piersiowej (scapula alata*); budowę taką widzimy nieraz w typie gruźliczym klatki piersiowej.

Podobne prace

Do góry