Ocena brak

Mięsień przywodziciel palucha

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. przywodziciel palucha (ra. adductor hallucis) jest położony bocznie od zginacza krótkiego i głębokiego na mm. międzykostnych. Tak samo jak na ręce jest mięśniem dwugłowym.

Gruba i długa głowa skośna (caput obliąuum) rozpoczyna się na podstawach kości śródstopia II do IV, na kości klinowatej bocznej, kości sześciennej i na więzadle podeszwowym długim; włókna wytwarzają okrągła wy brzusiec, który zrasta się z brzuścem bocznym zginacza krótkiego palucha. Płaska i cienka głowa poprzeczna (caput transversum) rozpoczyna się na torebkach stawów śródstopno-paliczkowych II—V i na więzadłach poprzecznych głębokich śródstopia. Włókna biegną w kierunku przyśrodkowym. Obie głowy kończą się na trzeszczce bocznej i na podstawie bliższego paliczka palucha.

Mięsień ten zastępuje działanie m. międzykostnego po-deszwowego; przywodzi on paluch do II palca i zgina go w stawie śród-stopno-paliczkowym. Jednak główne zadanie mięśnia polega na podpieraniu i wzmacnianiu sklepienia stopy. Głowa poprzeczna zwęża, głowa skośna skraca stopę.

Przywodzicie! palucha jest przykryty zginaczem krótkim palców, ścięgnami zginacza długiego palców i mm. glistowatymi; przykrywa on dalsze kości stępu, kości śródstopia i mm międzykostne. Od jednoimiennego mięśnia na ręce odróżnia się wielkością przestrzeni między obu głowami. Na ręce jest to tylko wąska szczelina dla przejścia naczyń i nerwów, na stopie — duża, trójkątna przestrzeń, podstawą skierowana bocznie i nieco ku tyłowi, przez którą z łuku podeszwowego kierują się naczynia do palców.

Podobne prace

Do góry