Ocena brak

Mięsień przywodziciel kciuka

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. przywodziciel kciuka (ra. adductor pollicis) jest największym, najgłębiej i najbardziej przyśrodkowo położonym mięśniem kłębu palca I. Ma on kształt trójkąta, którego podstawa spoczywa na III kości śródręcza, wierzchołek zaś sięga do końca bliższego paliczka kciuka.

Mięsień ten rozpoczyna się dwiema głowami. Mała i wąska głowa skośna (caput obliąuum) rozpoczyna się w bruździe nadgarstka na kości główkowatej i na więzadle promienistym nadgarstka; duża głowa poprzeczna (caput transversum) — na. brzegu dłoniowym III kości śródręcza. Włókna obu części biegną w kierunku bocznym nad przestrzenią międzykostną Ii II i kończą się wspólnym ścięgnem na trzeszczce łokciowej, włączonej do torebki stawu śródręczno-paliczkowego kciuka i na podstawie bliższego paliczka kciuka.

Mięsień ten przywodzi kciuk w stawie nadgarstkowo--śródręcznym do II palca i przeciwstawia go pozostałym; poza tym zgina w stawie śródręczno-paliczkowym. Jeżeli mięsień jest porażony, ruchy przywodzenia mogą być w pewnym stopniu wykonywane przez prostownik długi kciuka; nerw łokciowy zastąpiony jest wówczas przez nerw promieniowy.

Mięsień ten leży bezpośrednio na mięśniach międzykostnych 1 i II przestrzeni międzykostnej. Przy przywodzeniu kciuka zaznacza się on wyraźnie w fałdzie skórnym między I a II palcem po stronie dłoniowej. Między obu głowami mięśnia znajduje się szczelina na wysokości podstawy III kości śródręcza. przez którą przechodzi głęboki łuk dłoniowy tętnic ręki i gałąź głęboka nerwu łokciowego.

Unaczynienie: łuk dłoniowy głęboki tętnic ręki.

Unerwienie: gałąź głęboka n. łokciowego (C3—Thj), poza tym często również (w 10%) gałąź n. pośrodkowego (C6_7).

Czasami obie głowy mogą stanowić dwa całkowicie oddzielne mięśnie. Tłumaczy się to ich różnym pochodzeniem. Głowa skośna należy bowiem do układu głębokich zginaczy krótkich {flezores breves profundi, p. dalej); głowa poprzeczna natomiast do układu przywodzi ciel i (mm. contrahentes s. adductor es), które rozpoczynają się na III kości śródręcza i biegną poprzecznie do kości śródręcza pozostałych palców U człowieka z grupy tych czterech mięśni pozostał tylko jeden, przyczepiający się do kciuka.

Podobne prace

Do góry