Ocena brak

Mięsień pośladkowy średni

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. pośladkowy średni (m. gluteus medius) jest mięśniem szerokim, grubym, pierzastym, położonym pod m. pośladkowym wielkim, spod którego wysuwa się w swej górnej i przedniej części.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni pośladkowej talerza kości biodrowej między kresą pośladkową przednią a tylną i na powięzi pośladkowej powyżej m. pośladkowego wielkiego. Włókna biegną zbieżnie ku dołowi i przyczepiają się krótkim ścięgnem na powierzchni bocznej krętarza większego w pobliżu jego wierzchołka.

Czynność mięśnia jest podobna do czynności m. pośladkowego małego.

Powierzchnia zewnętrzna mięśnia jest przykryta w części tylnej m. pośladkowym wielkim, w części przedniej m. naprężaczem powięzi szerokiej, w części środkowej i górnej natomiast na znacznej przestrzeni powięzią pośladkową, która na tym odcinku jest stosunkowo bardzo gruba. Powierzchnia wewnętrzna opiera się na m. pośladkowym małym i na znacznej części talerza kości biodrowej. Brzeg przedni mięśnia leży na brzegu przednim m pośladkowego małego; oba te brzegi są zwykle w większym lub mniejszym stopniu ze sobą zrośnięte. Brzeg tylny mięśnia biegnie wzdłuż brzegu górnego m. gruszkowatego. oddzielony od niego naczyniami i nerwami pośladkowymi górnymi.

Cechą charakterystyczną m. pośladkowego średniego jest ścięgniste wzmocnienie cienkiej poza tym powięzi pośladkowej, która pokrywa go w górnej i środkowej, podskórnej części, rozpoczynając się na grzebieniu biodrowym Włókna tej części powięzi zstępują pionowo ku dołowi w kierunku krętarza większego i od nich też na powierzchni wewnętrznej odchodzi wiele włókien mięśniowych. Część mięśnia pokryta tą grubą ścięgnistą powięzią (pars aponeurotica fasciae gluteae) uwypukla się znacznie mniej od mięśni sąsiednich. W połowie wysokości mięśnia rozcięgno to usamodzielnia się i przechodzi w pasmo biodrowo-piszczelowe. stanowiąc jego głowę środkową. Wspominaliśmy poprzednio, że jego głowa przednia jest przedłużeniem m. naprężacza powięzi szerokiej, głowa tylna — m. pośladkowego wielkiego.

Podobne prace

Do góry